Hotel Krasicki
arrival
29
Nov 2022
departure
30
Nov 2022
Buy voucher
Hotel Krasicki
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA "TRAKT GŁOSOWY". ZAGADNIENIA INTERDYSCYPLINARNE

22.09.2022

22 września odbedzie się interdyscyplinarna konferencja naukowo - szkoleniowa traktująca o zagadnieniach profesjonalnego głosu ludzkiego. Organizatorem spotkania jest Katedra Otolaryngologii, Chorób Głowy i Szyiu UWM w Olsztynie przy współudziale Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarskiej, Wydziału Sztuki/Instytutu Muzyki UWM w Olsztynie oraz Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie. 

Celem spotkania jest wypracowanie konsensusów dotyczących interdyscyplinarnego podejścia do profesjonalnego glosu ludzkiego, a także zaciesnienia współpracy miedzy polskimi ośrodkami akacemickimi. 

 

Patronatem honorowym wydarzenie objęli:

 • Wojewoda Warmińsko - Mazurski
 • Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego
 • Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
 • Prorektor UWM
 • Prorektor UWM Collegium Medicum
 • Dziekan Wydziału Lekarskiego UWM
 • Dziekan Wydziału Sztuki UWM
 • Warmińsko - mazurska Izba Lekarska
 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
 • Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne
 • Konsultant Krajowy w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu
 • Stowarzyszenie Wokalstów MIX
See on the map
Newsletter

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe ZAMEK Sp. z o.o., Plac Zamkowy 1/7, 11-100, Lidzbark Warmiński . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved