Hotel Krasicki
przyjazd
08
maj 2021
wyjazd
09
maj 2021
Kup voucher
Hotel Krasicki
Wspieraj polską turystykę i wygraj pobyt w Hotelu!

Wspieraj polską turystykę i wygraj pobyt w Hotelu!

11.05.2020

Drodzy Goście!

Wspólnie z Zostaję w Polsce - Wspieramy Polską Turystykę oraz 9 Hotelami z całej Polski zapraszamy do udziału w konkursie!

Zabawa składa się z 2 etapów

Zadanie w ramach 1 etapu

Przedstaw w wybrany sposób (zdjęcie lub film) jak wyglądał miniony pobyt w naszym Hotelu oraz co wspominasz najmilej, używając funkcji "komentarz" pod postem na naszym FP na Facebook'u.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17.05.2020 do godz. 23:59

W dniu 18.05.2020 nasz Hotel wybierze najciekawsze zgłoszenie, którego autor trafi do etapu 2 i powalczy o nagrodę główną z laureatami z innych Hoteli. Drugi etap odbędzie się na łamach fanpage'a Zostaję w Polsce - Wspieramy Polską Turystykę i potrwa do 25.05.2020 do godz. 23:59

Zwycięzca całej zabawy sam zadecyduje, do którego z 10 Hoteli wybierze się na weekendowy wypoczynek z osobą towarzyszącą, otrzymując voucher z datą ważności do 22.12.2021 r.

Odbierz gwarantowany prezent - kupon online z rabatem 10% na pobyt do wybranego Hotelu, oznaczając w komentarzu 5 znajomych z facebook'a (bez konieczności brania udziału w głównym zadaniu).

 

Pełny Regulamin zabawy dostępny pod adresem: https://bit.ly/2Aak12A; w zakładce "Notatki" na naszym fanpage'u i poniżej.

Trzymamy kciuki!

 

EGULAMIN ZABAWY
„Wspieraj polską turystykę i wygraj pobyt w Hotelu!”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorami zabawy jest właściciel fanpage’a www.facebook.com/ZostajeWPolscePL,
a także poniższe Hotele uczestniczące w przebiegu akcji i zapewniające nagrodę główną oraz nagrodę dodatkową:
- Hotel Krasicki**** Gości od wieków (Lidzbark Warmiński)
- Green Mountain Hotel***** (Karpacz)
- Hotel Emocja SPA*** (Mielno)
- Hotel Lambert**** Medical SPA (Ustronie Morskie)
- Hotel Crocus**** (Zakopane)
- Hotel Wawel Queen**** (Kraków)
- River Style Hotel & SPA*** (Reda)
- Hampton by Hilton Lublin*** (Lublin)
- IBB Andersia Hotel**** (Poznań)
- Medical Spa Hotel Lawendowe Termy**** (Uniejów)

2. Informacje o zabawie dostępne będą na stronie www.zostajewpolsce.pl w zakładce „konkurs”, na fanpage’u www.facebook.com/ZostajeWPolscePL oraz na fanpage’ach Hoteli:
- Hotel Krasicki**** Gości od wieków; fanpage: https://bit.ly/2W4N7c7
- Green Mountain Hotel*****; fanpage: https://bit.ly/2L2pQRZ
- Hotel Emocja SPA***; fanpage: https://bit.ly/3c6jTPH 
- Hotel Lambert**** Medical SPA; fanpage: https://bit.ly/3baVB5L
- Hotel Crocus****; fanpage: https://bit.ly/2zZxpqd 
- Hotel Wawel Queen****; fanpage: https://bit.ly/2zcpTYG 
- River Style Hotel & SPA***; fanpage: https://bit.ly/3b6WrR5 
- Hampton by Hilton Lublin***; fanpage: https://bit.ly/2W3MEHc
- IBB Andersia Hotel****; fanpage: https://bit.ly/2YFMasr 
- Medical Spa Hotel Lawendowe Termy****; fanpage: https://bit.ly/2YB38bD 

3. Uczestnikiem zabawy na warunkach, które zostały określone w poniższym Regulaminie, może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski.

4. Zabawa prowadzona będzie na terenie Polski na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Zabawa rozpocznie się 11.05.2020 r., a zakończy 25.05.2020 r. o godz. 23:59

6. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi najpóźniej do 27.05.2020 r. do godziny 23:59 poprzez informację umieszczoną w nowym poście pod adresem www.facebook.com/ZostajeWPolscePL, na stronie www.zostajewpolsce.pl 
w zakładce „konkurs” a także na fanpage’ach Hoteli biorących udział w zabawie.

 

 

II. NAGRODY
Organizatorzy przewidują jedną nagrodę główną oraz nagrody dodatkowe.

Nagroda I stopnia – 1x voucher weekendowy dla 2 osób ze śniadaniami do wybranego przez Laureata Hotelu (spośród dostępnych obiektów), z możliwością realizacji do 22.12.2021 r. z wykluczeniem terminów specjalnych, które wskaże wybrany Hotel.

Nagroda dodatkowa – kupon w wersji online zapewniający rabat 10% na wybrane pakiety pobytowe z wykluczeniem pakietów promocyjnych i specjalnych w wybranym Hotelu
z możliwością realizacji do 22.12.2021 r. dla wszystkich osób, które dobrowolnie oznaczą min. 5 osób w postach zabawy na fanpage’ach poniższych Hoteli biorących udział
w zabawie.
Aby otrzymać nagrodę dodatkową nie trzeba brać udziału głównym zadaniu.

III. ZASADY ZABAWY
Zabawa składa się z 2 etapów:

Etap I
Czas trwania: 11.05 – 17.05.2020 do godz. 23:59
Miejsce zabawy:
- Hotel Krasicki**** Gości od wieków; fanpage: https://bit.ly/2W4N7c7
- Green Mountain Hotel*****; fanpage: https://bit.ly/2L2pQRZ
- Hotel Emocja SPA***; fanpage: https://bit.ly/3c6jTPH 
- Hotel Lambert**** Medical SPA; fanpage: https://bit.ly/3baVB5L
- Hotel Crocus****; fanpage: https://bit.ly/2zZxpqd 
- Hotel Wawel Queen****; fanpage: https://bit.ly/2zcpTYG 
- River Style Hotel & SPA***; fanpage: https://bit.ly/3b6WrR5 
- Hampton by Hilton Lublin***; fanpage: https://bit.ly/2W3MEHc 
- IBB Andersia Hotel****; fanpage: https://bit.ly/2YFMasr 
- Medical Spa Hotel Lawendowe Termy****; fanpage: https://bit.ly/2YB38bD 

W ramach I etapu uczestnik zabawy ma za zadanie przedstawić w wybrany sposób (zdjęcie lub wideo) jak wyglądał jego poprzedni pobyt w wybranym Hotelu oraz napisać co najmilej wspomina, używając do tego funkcji „komentarz” pod postem zabawy danego Hotelu.

Obowiązują zasady:
a) Po jednym zgłoszeniu na wybrany Hotel (jeśli Uczestnik miał pobyt również
w innych Hotelach, gdzie odbywa się zabawa, również może oddać tam jedno zgłoszenie)
b) Zgłoszenia edytowane nie będą brały udziału w zabawie (dopuszcza się edycję, gdy popełniono tzw. literówkę)
c) Zgłoszenia przesłane po 23:59 w dniu 17.05.2020 nie będą brały udziału w zabawie

W dniu 18.05 wszystkie Hotele wybiorą po 1 zgłoszeniu ze swojego obiektu, które zostaną zakwalifikowane do II etapu. Każdy Hotel posiada swoje własne 2-osobowe Jury.

Etap II
Czas trwania: 18.05 – 25.05.2020 do godz. 23:59
Miejsce zabawy:
- fanpage: www.facebook.com/ZostajeWPolscePL 

W ramach II etapu zabawy, Laureaci pierwszego etapu wykonają zadanie niespodziankę. Zgłoszenia będą składane z użyciem funkcji „komentarz” pod postem.

Obowiązują zasady:
a) Po jednym zgłoszeniu na jednego uczestnika II etapu.
b) Zgłoszenie edytowane lub wrzucane na nowo (poprawiona lub inna wersja) przez danego Uczestnika będzie się wiązać z wykluczeniem z zabawy (dopuszcza się edycję, gdy popełniono tzw. literówkę)
c) Zgłoszenia przesłane po 23:59 w dniu 25.05.2020 nie będą brały udziału w zabawie

Jury składające się ze wszystkich Hoteli biorących udział w akcji oddadzą po jednym głosie na wybrane zgłoszenie. W przypadku remisu właściciel fanpage’a www.facebook.com/ZostajeWPolscePL może oddać swój głos, który wyłoni zwycięzcę całej zabawy, czyli łącznie I i II etapu.

W dniu 27.05.2020 zostaną ogłoszone wyniki w następujących miejscach:
- www.facebook.com/ZostajeWPolscePL
- www.zostajewpolsce.pl
- Hotel Krasicki**** Gości od wieków; fanpage: https://bit.ly/2W4N7c7
- Green Mountain Hotel*****; fanpage: https://bit.ly/2L2pQRZ
- Hotel Emocja SPA***; fanpage: https://bit.ly/3c6jTPH 
- Hotel Lambert**** Medical SPA; fanpage: https://bit.ly/3baVB5L
- Hotel Crocus****; fanpage: https://bit.ly/2zZxpqd 
- Hotel Wawel Queen****; fanpage: https://bit.ly/2zcpTYG
- River Style Hotel & SPA***; fanpage: https://bit.ly/3b6WrR5 
- Hampton by Hilton Lublin***; fanpage: https://bit.ly/2W3MEHc 
- IBB Andersia Hotel****; fanpage: https://bit.ly/2YFMasr 
- Medical Spa Hotel Lawendowe Termy****; fanpage: https://bit.ly/2YB38bD 

W zabawie nie mogą brać udziału osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu
i prowadzeniu akcji. Uczestnictwo w zabawie jest dobrowolne.

IV. Przydzielanie nagród
- Nagroda I stopnia: zwycięzca zabawy ma obowiązek w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podania wyników, skontaktować się fanpage’m www.facebook.com/ZostajeWPolscePL poprzez wiadomość prywatną w celu potwierdzenia wygranej i wybrania Hotelu od którego pragnie otrzymać voucher. Nagroda zostanie wydana przez wskazany Hotel w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia wygranej.
Nagroda jest imienna, nie może być przepisana na inną osobę, wymieniona na ekwiwalent pieniężny lub odsprzedana. W przypadku braku kontaktu Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania nagrody. Niewykorzystana nagroda nie przechodzi na inne osoby, które brały udział w zabawie.


- Nagroda II stopnia: w celu odebrania kuponu online z rabatem 10% na pobyt należy
w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia finalnych wyników zabawy wysłać wiadomość prywatną na fanpage danego Hotelu i wskazać swój komentarz z oznaczeniami znajomych w celu weryfikacji. Hotele zobowiązują się do wydania kuponu online w przeciągu 14 dni od potwierdzenia chęci odbioru kuponu.
Kupon jest przypisany do konkretnej osoby i nie może być przepisany na inną osobę, wymieniony na ekwiwalent pieniężny lub odsprzedany. W przypadku braku kontaktu, dany Hotel zastrzega sobie prawo do nie wydania kuponu.

V. ZGŁOSZENIE DO ZABAWY JEST RÓWNOZNACZNE Z OŚWIADCZENIEM,
IŻ OSOBA: 
1. Akceptuje warunki Regulaminu.
2. Nie jest Pracownikiem żadnego z Hoteli i nie jest spokrewniona z jego Pracownikami.
3. Wyraża zgodę na publikację zwycięskiego zgłoszenia na stronie www.zostajewpolsce.pl , fanpage’u www.facebook.com/ZostajeWPolscePL , fanpage’u Hoteli oraz partnerów akcji.
4. Uczestnicy zabawy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w zabawie.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Połączenia internetowe, a w szczególności za zawieszenie, zerwanie lub zniekształcenie połączenia.
b. Uszkodzenie lub utratę treści przesłanych drogą elektroniczną.
2. Właściciel fanpage’a www.facebook.com/ZostajeWPolscePL jest współorganizatorem zabawy, lecz nie fundatorem nagrody.
3. Wszelkie roszczenia Uczestników zabawy z tytułów wymienionych wyżej są wyłączone
z odpowiedzialności Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, które uniemożliwiają poprawne przeprowadzenie zabawy oraz których nie był
w stanie przewidzieć lub zapobiec. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu bez konieczności powiadamiania o tym uczestników zabawy.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 
1. Właściciel fanpage’a www.facebook.com/ZostajeWPolscePL nie gromadzi, nie przetwarza ani nie wykorzystuje danych uczestników w celach marketingowych. Fanpage www.facebook.com/ZostajeWPolscePL podlega regulacjom i polityce prywatności serwisu Facebook. Więcej informacji na temat „Polityki prywatności” na Facebook.com znajduje się na: www.facebook.com/about/privacy/

Wszelkie pytania związane z zabawą należy kierować na adres mailowy: kontakt@zostajewpolsce.pl (Organizator zastrzega sobie prawo do odpisania wyłącznie na poszczególne zapytania).
Data sporządzenia Regulaminu: 11.05.2020 r.

Zobacz na mapie
Newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij